از دانشجویان علاقه‌مند به طراحی و ساخت ربات‌های پرنده، در صورتی که مایل به انجام پروژه کارشناسی در این زمینه می‌باشند، رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
عناوین پروژه‌های موجود:
1. طراحی و ساخت یک پرنده چهارملخه جدید (با زاویه بازوی متغیر)
2. پیاده‌سازی منطق کنترلی از نرم افزار متلب به ربات پرنده (بر روی دو برد Pixhawk و Parrot)
aalasti@sharif.edu